Κανονισμοί

Α. Νομικό πλαίσιο (Νόμοι και Προεδρικά Διατάγματα)

 1. 1066-1917 Περί ιδρύσεως Σώματος Ελλήνων Προσκόπων
 2. 2017-1920 Περί τροποποιήσεως του Ν. 1066/1917
 3. 112-1945 Περί Σώματος Ελλήνων Προσκόπων
 4. 1016-1949 Περί προστασίας Σώματος Ελλήνων Προσκόπων
 5. 2091-1952 Περί ιδρύσεως Συλλόγων Παλαιών Προσκόπων
 6. Ν.Δ. 123-1974 Περί επανυπαγωγής Σώματος Ελλήνων Προσκόπων υπό την εποπτεία του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
 7. N 440-1976 Περί τροποποιήσεως του Ν. 2017/1920
 8. Π.Δ. 822-1977 Περί εγκρίσεως οργανισμού ΣΕΠ (Οργανισμός ΣΕΠ)
 9. Π.Δ. 313-1991 Περί εγκρίσεως οργανισμού ΣΕΠ (Οργανισμός ΣΕΠ)
 10. Π.Δ. 27-1999 Περί εγκρίσεως οργανισμού ΣΕΠ (Οργανισμός ΣΕΠ)
 11. 1066-1917 Περί ιδρύσεως Σώματος Ελλήνων Προσκόπων
 12. Π.Δ. 71-2014 Αναθεώρηση οργανισμού ΣΕΠ (Οργανισμός ΣΕΠ)

Β. Κανονισμοί

 1. Tεύχος 1, Βασικές Διατάξεις
 2. Tεύχος 2, Κανονισμός λειτουργίας Γενικής Συνέλευσης
 3. Τεύχος 3, Κανονισμός Λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου
 4. Τεύχος Γ, Προσκοπικοί Κλάδοι, Οργάνωση και Λειτουργία Κλάδων – Γενικές Διατάξεις
 5. Tεύχος 4, Κανονισμός Κλάδου Λυκοπούλων
 6. Tεύχος 5, Κανονισμός Κλάδου Προσκόπων
 7. Tεύχος 6, Κανονισμός Κλάδου Ανιχνευτών
 8. Tεύχος 7, Κανονισμός Λειτουργίας Προσκοπικών Δικτύων
 9. Tεύχος 8, Κανονισμός Διοίκησης
 10. Τεύχος 9, Κανονισμός Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ενηλίκων Μελών ΣΕΠ
 11. Τεύχος 10, Κανονισμός Ασφάλειας Δράσεων
 12. Tεύχος 11, Κανονισμός Λειτουργίας ΕΚΣ
 13. Τεύχος 12, Κανονισμός Παλαιών Προσκόπων
 14. Τεύχος 13, Κανονισμός Στολών και Διακριτικών
 15. Tεύχος 14, Κανονισμός Ηθικών Αμοιβών
 16. Tεύχος 15, Κανονισμός Αρωγών Μελών
 17. Τεύχος 16, Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης και Ελέγχου
 18. Tεύχος 17, Κανονισμός Λειτουργίας Προσκοπικού Πρατήριου
 19. Tεύχος 18, Κανονισμός Ακίνητης Περιουσίας
 20. Tεύχος 19, Κανονισμός Προσκοπικών Κέντρων
 21. Τεύχος 20, Κανονισμός Χρήσης Αυτοκινήτων ΣΕΠ
 22. Tεύχος 21, Κανονισμός ασφάλειας κτηρίου Κεντρικής Διοίκησης Σ.Ε.Π.
 23. Τεύχος 22 Κανονισμός Λειτουργίας Εξελεγκτικής Επιτροπής
 24. Τεύχος 23 Κανονισμός Εικόνας, Εξωστρέφειας & Επικοινωνίας

<< Επιστροφή στο μενού ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ