35η σχολή βασικών Αεροπροσκοπικών γνώσεων

Στα πλαίσια εκπαίδευσης των βαθμοφόρων του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, για πρώτη φορά στην Κρήτη, πραγματοποιήθηκε από την Παρασκευή 01 έως τη Κυριακή 03 Απριλίου 2016 στο Ηράκλειο, μία πανελλήνια σχολή βασικών Αεροπροσκοπικών γνώσεων που σκοπό έχει να δώσει στους ενήλικες εθελοντές της πρoσκοπικής κίνησης εμπειρίες πάνω στο αντικείμενο του Αεροπροσκοπισμού και τα εργαλεία για τις εφαρμόσουν στα τμήματά τους.

Συνέχεια ανάγνωσης «35η σχολή βασικών Αεροπροσκοπικών γνώσεων»