Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι ο Προσκοπισμός και ποιος ο σκοπός του;

Ο Προσκοπισμός είναι η μεγαλύτερη εθελοντική παιδαγωγική οργάνωση στον κόσμο με μέλη σε περισσότερες από 150 χώρες, για παιδιά και νέους από 7 έως και 30 ετών και με ιστορία μεγαλύτερη των 100 χρόνων. Συμπληρώνει τη διαπαιδαγώγηση που παρέχει η Οικογένεια και το Σχολείο, αναπτύσσοντας την αυτενέργεια, την πρωτοβουλία και τη διάθεση για μάθηση και απόκτηση νέων εμπειριών. Οι πρόσκοποι μαθαίνουν τον κόσμο έξω από τις αίθουσες των σχολείων. Οι ενήλικες τους μαθαίνουν νέες γνώσεις και τους μεταδίδουν ικανότητες.
Ο Προσκοπισμός είναι μία Κίνηση σε διαρκή ανάπτυξη και πρόοδο. Εξελίσσεται και προσαρμόζεται στις συνθήκες της Κοινωνίας και προσφέρει ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες τις υπηρεσίες του στο κοινωνικό σύνολο.

Σκοπός του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) είναι η παροχή εξωσχολικής αγωγής σε Ελληνόπουλα με την εφαρμογή του προσκοπικού συστήματος, που αποσκοπεί στη διαμόρφωση ηθικού χαρακτήρα και στην προσφορά φυσικής αγωγής με την ομαδική δράση, τη Ζωή στο ύπαιθρο και το παιχνίδι. Το ΣΕΠ λειτουργεί μέσα στα πλαίσια διαπαιδαγώγησης και μόρφωσης της νεολαίας, όπως καθορίζονται στο Σύνταγμα και τους Νόμους.

Ποιά είναι τα μέσα για την επίτευξη του σκοπού;

Για την επίτευξη του σκοπού του ο Προσκοπισμός:

♦ Θεωρεί απαραίτητη την πίστη στο θεό, την αγάπη και την αφοσίωση στην Πατρίδα και το σεβασμό στην οικογένεια.

♦ Δεν κάνει διάκριση φυλής, πολιτικών πεποιθήσεων, κοινωνικής προέλευσης και οικονομικής κατάστασης.

♦ Εργάζεται για την ελευθερία του ατόμου, την παγκόσμια κατανόηση και συναδέλφωση για την επικράτηση της ειρήνης.

♦ Κηρύσσει ότι ο Πρόσκοπος οφείλει να είναι έτοιμος να παρέχει τις υπηρεσίες του σε οποιονδήποτε έχει ανάγκη βοήθειας.

♦ Ενθαρρύνει τα μέλη του να τηρούν την Υπόσχεση και να εφαρμόζουν το Νόμο του Προσκόπου.

Στην εφαρμογή του Προσκοπικού Προγράμματος χρησιμοποιούνται οι παγκόσμια αναγνωρισμένες προσκοπικές μέθοδοι, όπως έχουν προσαρμοστεί στις εθνικές και τις θρησκευτικές παραδόσεις και έχουν διαμορφωθεί με την εφαρμογή τους στην Ελλάδα, ώστε να διαπλάσουν άξιους πολίτες και χρήσιμα μέλη της κοινωνίας με επίγνωση της ευρύτερης κοινωνικής αποστολής τους σε κάθε περίσταση.

Με την Προσκοπική μέθοδο Αγωγής οι Πρόσκοποι αποκτούν χρήσιμες γνώσεις και ικανότητες, καλλιεργείται η ατομική και κοινωνική συμπεριφορά τους και συντελείται η διαμόρφωση καλών χαρακτήρων.

Την Προσκοπική μέθοδο Αγωγής συνθέτουν, βασικά, τα εξής στοιχεία:

Δραστηριότητες που ανταποκρίνονται στο χαρακτήρα, στην ιδιοσυγκρασία και στις κλίσεις της παιδικής και εφηβικής ηλικίας.
Εκπαίδευση με βάση την ομαδική δράση, τη Ζωή στο ύπαιθρο και το Παιχνίδι, την ευγενική άμιλλα, την περιπέτεια, την έρευνα του περιβάλλοντος και το προσωπικό παράδειγμα των μεγαλυτέρων.
Δημιουργία ευκαιριών για αυτοεκπαίδευση, αυτενέργεια, ανάληψη ευθυνών και ηγεσίας. αλλά και για αποτελεσματική χρησιμοποίηση, από το παιδί και τον έφηβο, των σωματικών, πνευματικών και ψυχικών του δυνάμεων.
Διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών για να συνηθίσει το παιδί ή ο έφηβος στην αρμονική ομαδική Ζωή και συνεργασία, με την εφαρμογή του Νόμου και της Υπόσχεσης του Λυκόπουλου ή του Προσκόπου.
Ποιος μπορεί να γίνει Πρόσκοπος;

Ο Προσκοπισμός είναι ανοιχτός σε όλους και δέχεται παιδιά και νέους ανεξάρτητα από φυλή, θρησκεία ή χρώμα, σύμφωνα με το Σκοπό, τις Αρχές και την Προσκοπική Μέθοδο, όπως αυτά καθιερώθηκαν από τον ιδρυτή του Robert Baden Powell.

Ποια η σχέση του Προσκοπισμού με τη Θρησκεία και την Ορθοδοξία;

Τα μέλη του Σ.Ε.Π. ενθαρρύνονται να εκτελούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα στις Προσκοπικές συγκεντρώσεις, εκδηλώσεις και δραστηριότητες, να σέβονται τις θρησκευτικές πεποιθήσεις των άλλων και να συνεργάζονται με τις Εκκλησιαστικές Αρχές και τους εκπροσώπους τους.

Ποια είναι η σχέση του Προσκοπισμού με την Πατρίδα;

Το ΣΕΠ καλλιεργεί στα μέλη την πίστη και αφοσίωση στην Ελληνική Πατρίδα, το σεβασμό στους Νόμους και τις παραδόσεις του Έθνους. Γι’ αυτό στα προγράμματα των Τμημάτων του εντάσσονται ανάλογες δραστηριότητες με συμμετοχή στις Εθνικές εκδηλώσεις με εθελοντική προσφορά κάθε δυνατής βοήθειας σε εθνωφελείς και κοινωφελείς εκδηλώσεις.

Οι Βαθμοφόροι του ΣΕΠ οφείλουν με το παράδειγμα τους να καλλιεργούν το Πατριωτικό συναίσθημα των παιδιών.

Ποια η σχέση του Προσκοπισμού με την Οικογένεια;

Το ΣΕΠ σέβεται την οικογένεια σαν θεμέλιο της Κοινωνίας. Οι Βαθμοφόροι των Τμημάτων συνεργάζονται με τους γονείς. Φροντίζουν ώστε οι Πρόσκοποι τους ν’ ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους προς την οικογένεια τους και επιδιώκουν τη συμπαράσταση των γονέων στο έργο του Προσκοπισμού.

Ποια είναι η σχέση του Προσκοπισμού με το Σχολείο;

Το ΣΕΠ συνεργάζεται με το Σχολείο. Οι Βαθμοφόροι του ΣΕΠ αναπτύσσουν στενή συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς, επιδιώκοντας να συμβάλλουν στην αρτιότερη μόρφωση και αγωγή των Προσκόπων, αλλά και στη διευκόλυνση του Προσκοπικού έργου από τους εκπαιδευτικούς.

Τι είναι και τι σημαίνει ο Προσκοπικός Νόμος και Υπόσχεση;

Οι σκοποί και οι βασικές αρχές του Προσκοπισμού συνοψίζονται στην Υπόσχεση και το Νόμο του Προσκόπου, που αποτελούν τη βάση της Προσκοπικής μεθόδου Αγωγής των παιδιών και των εφήβων και τον κανόνα διαγωγής και συμπεριφοράς όλων των μελών του ΣΕΠ

Στο Νόμο και την Υπόσχεση του Προσκόπου περικλείονται οι βασικές έννοιες του καθήκοντος προς το θεό και την Πατρίδα, της προσφοράς στο συνάνθρωπο, καθώς επίσης και οι βασικές αρετές που θέλουν το Πρόσκοπο φιλαλήθη, πιστό, χρήσιμο, φίλο, αξιοπρεπή, φυσιολάτρη, αισιόδοξο, οικονόμο, ικανό κι αποφασιστικό.

Α. ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ

Υπόσχομαι στην τιμή μου

να εκτελώ το καθήκον μου στο θεό και στη Πατρίδα,

να βοηθώ κάθε άνθρωπο σε κάθε περίσταση και

να τηρώ το Νόμο του Προσκόπου.

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ

1. Ο Πρόσκοπος λέει την αλήθεια και κρατά το λόγο του.

2. Ο Πρόσκοπος είναι δίκαιος, άξιος να τον εμπιστεύονται, ξέρει να πειθαρχεί και να τηρεί τους Νόμους.

3. Ο Πρόσκοπος είναι χρήσιμος στην οικογένεια του και την κοινωνία.

4. Ο Πρόσκοπος είναι φίλος κι ευγενής προς όλους κι αδελφός με κάθε Πρόσκοπο.

5. Ο Πρόσκοπος σέβεται τον εαυτό του και τους άλλους, προσέχει τα λόγια και τις πράξεις του.

6. Ο Πρόσκοπος αγαπά τη φύση και προστατεύει το περιβάλλον.

7. Ο Πρόσκοπος είναι εύθυμος κι αισιόδοξος.

8. Ο Πρόσκοπος είναι οικονόμος και φροντίσει για την καλή χρήση του χρόνου.

9. Ο Πρόσκοπος είναι εργατικός και προοδεύει με τις ικανότητες του.

10. Ο Πρόσκοπος είναι αποφασιστικός, έχει θάρρος και αυτοπεποίθηση κι αναλαμβάνει την ευθύνη των πράξεων του.

Β. ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΟΥ

Υπόσχομαι

να είμαι πιστός στο θεό και στην Πατρίδα,

να προσπαθώ με όλη μου τη δύναμη,

να βοηθώ τους γύρω μου, και

να ζω με το Νόμο μας.

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΟΥ

Το Λυκόπουλο είναι υπάκουο,

φροντίζει για τους άλλους και για τον εαυτό του, και

κάνει κάθε μέρα μια καλή πράξη.

Που και πως εκπαιδεύονται οι βαθμοφόροι για να εφαρμόζουν την προσκοπική μέθοδο;

Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη της αποστολής της Προσκοπικής Κίνησης είναι η συνεχής εκπαίδευση και προσωπική βελτίωση των ενήλικων μελών της, ώστε να ανταποκρίνονται με επιτυχία στα καθήκοντα που τους ανατίθενται.

Κάθε ενεργό ενήλικο μέλος του ΣΕΠ οφείλει να ενημερώνεται, να εκπαιδεύεται και να βελτιώνει το προσωπικό του επίπεδο συστηματικά και σε όλη την διάρκεια της άσκησης των εκάστοτε καθηκόντων του.

Σκοπός της Εκπαίδευσης των ενηλίκων μελών του ΣΕΠ είναι η παροχή , με τρόπο συστηματικό και οργανωμένο, ιδεολογικής, παιδαγωγικής, διοικητικής και τεχνικής κατάρτισης, ανάλογης της αποστολής και της προσωπικής τους ανάπτυξης, ώστε να είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν τον Σκοπό της Προσκοπικής Κίνησης, να εφαρμόσουν αποτελεσματικά την Προσκοπική Μέθοδο και να υποστηρίξουν το Προσκοπικό Πρόγραμμα.

Η εκπαίδευση των Βαθμοφόρων του ΣΕΠ ανάλογα με το περιεχόμενο της διακρίνεται σε επτά Κύκλους Εκπαιδεύσεως :

1)Αρχική Εκπαίδευση
2)Βασική Εκπαίδευση
3)Εκπαίδευση Διακριτικού Δάσους
4)Εκπαίδευση Ηγεσίας Ενηλίκων
5)Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Βαθμοφόρων
6)Ειδική Εκπαίδευση
7)Επιμόρφωση ‐ Μετεκπαίδευση.
Οι Εκπαιδεύσεις που λειτουργούν στα πλαίσια του ΣΕΠ διακρίνονται ως προς την μορφή τους σε :

α. Σχολές, οι οποίες λειτουργούν με ευθύνη της Εφορείας Εκπαίδευσης σύμφωνα με εγκεκριμένο από το Δ.Σ. του ΣΕΠ θεματολόγιο και

β. Εκπαιδευτικές Συναντήσεις, που οργανώνουν όλα τα κλιμάκια του ΣΕΠ, με ειδικό κατά περίπτωση θεματολόγιο, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει η Εφορεία Εκπαίδευσης.

Όλες οι Εκπαιδεύσεις οργανώνονται και πραγματοποιούνται από καθορισμένα διοικητικά κλιμάκια σύμφωνα με εγκεκριμένα θεματολόγια, προγράμματα και εκπαιδευτικά βοηθήματα.

Το διάγραμμα της ύλης των εκπαιδεύσεων καταρτίζει ο Έφορος Εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Συμβούλιο Εκπαίδευσης και εισηγείται ο Γενικός Έφορος στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση.

Πως οργανώνεται και δομείται το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων;

Το ΣΕΠ για την πραγματοποίηση του σκοπού του, απευθύνεται σε αγόρια και κορίτσια που εντάσσονται στα Τμήματά του ανάλογα με την ηλικία τους.

Τα Τμήματα διακρίνονται σε τέσσερις Κλάδους:

α) Αγέλες για παιδιά ηλικίας 7‐11 ετών, Κλάδου Λυκοπούλων,

β) Ομάδες για παιδιά ηλικίας 11‐15 ετών, Κλάδου Προσκόπων και

γ) Κοινότητες ή Ομίλους για εφήβους 15‐18 ετών, Κλάδου Ανιχνευτών.

δ) Προσκοπικά Δίκτυα για νέους 18‐30 ετών, Κλάδου Προσκοπικών Δικτύων

Τα Τμήματα, ένα από κάθε Κλάδο, αποτελούν Σύστημα Προσκόπων, Ναυτοπροσκόπων ή Αεροπροσκόπων.

Σύστημα είναι η αυτάρκης Προσκοπική Μονάδα που αποτελεί το προσκοπικό περιβάλλον όπου το παιδί από Τμήμα σε Τμήμα δέχεται διαδοχικά τα βιώματα και τις εμπειρίες της Προσκοπικής του ζωής.

Υπεύθυνος για κάθε Σύστημα είναι ο Αρχηγός Συστήματος.

Επικουρικό και ενισχυτικό ρόλο, τόσο ηθικά όσο και υλικά, παίζει και η Επιτροπή Κοινωνικής Συμπαράστασης (Ε.Κ.Σ.) του Συστήματος η οποία αποτελείται από γονείς και φιλοπρόσκοπους και αποτελούν μέλη του Σ.Ε.Π.

H ελάχιστη απογεγραμμένη δύναμη για την αποδεκτή λειτουργία Προσκοπικού Συστήματος είναι τα 32 Μέλη (10 Λυκόπουλα, 12 Πρόσκοποι, 5 Μέλη ΕΚΣ, Α.Σ.,2 Αρχηγοί Τμημάτων, 2 Υπαρχηγοί Τμημάτων).

Για να λειτουργήσει ένα Προσκοπικό Σύστημα πρέπει να έχει την έγκριση του Σ.Ε.Π. Η έγκριση αυτή χορηγείται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από δοκιμαστική λειτουργία 1 έτους με πρόταση που υποβάλλεται ιεραρχικά.

Η δοκιμαστική λειτουργία εγκρίνεται από τον Έφορο Περιοχής μετά από πρόταση που υποβάλλεται ιεραρχικά και παρακολουθείται από τον Περιφερειακό Έφορο. Στο διάστημα της δοκιμαστικής περιόδου προϋπόθεση για την χορήγηση αδείας λειτουργίας του Προσκοπικού Συστήματος αποτελεί η σύσταση Επιτροπής Κοινωνικής Συμπαράστασης.

Η άδεια λειτουργίας κάθε Συστήματος ανανεώνεται κάθε χρόνο την 30η Σεπτεμβρίου με Ανακοίνωση του Γενικού Εφόρου, εφ’ όσον καλύπτονται όλες οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις από τον Οργανισμό και τους Κανονισμούς του Σ.Ε.Π.

Περιφερειακή Οργάνωση της Προσκοπικής Κϊνησης

Για την εύρυθμη λειτουργία του Σ.Ε.Π. η χώρα διαιρείται διοικητικά σε Εφορείες Περιοχών και Περιφερειακές Εφορείες. Εφορείες δημιουργούνται και στις Περιοχές του Απόδημου Ελληνισμού.

Αποστολή των Εφορειών, είναι η παρακολούθηση και ο συντονισμός της Προσκοπικής εργασίας και της καλής λειτουργίας των Προσκοπικών Συστημάτων και Τμημάτων και η ανάπτυξη της Προσκοπικής Κίνησης στην περιοχή τους.

Η Περιφερειακή Οργάνωση της Προσκοπικής Κίνησης εξασφαλίζει:

α. Τη γρήγορη και αποτελεσματική αμφίδρομη επικοινωνία και συνεργασία

β. Τη σωστή λήψη των αποφάσεων

γ. Τη συμμετοχή, ανάπτυξη και αξιοποίηση των Βαθμοφόρων

δ. Την ποιότητα του Προσκοπικού Προγράμματος και έργου.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό του Σ.Ε.Π., η χώρα διαιρείται σε Εφορείες Περιοχών, και Περιφερειακές Εφορείες στις οποίες ανάλογα υπάγονται τα Προσκοπικά Συστήματα.

Τα όρια των Εφορειών καθορίζονται με βάση τη γεωπολιτική δομή και τη διοικητική διαίρεση της χώρας, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της οργάνωσης του Σ.Ε.Π. Κάθε Εφορεία Περιοχής καλύπτει τα όρια μιας ή και περισσοτέρων Περιφερειών της χώρας, κάθε Περιφερειακή Εφορεία καλύπτει τα όρια Νομού, μέρους του ή περισσοτέρων Νομών της Χώρας.

Για την ευέλικτη και αποτελεσματική διοίκηση της Προσκοπικής Κίνησης εφ’ όσον συντρέχουν ειδικοί γεωγραφικοί και οργανωτικοί λόγοι λειτουργούν Τοπικές Εφορείες.

Γενική Οργάνωση

Όργανα του ΣΕΠ είναι:

1. Η Γενική Συνέλευση

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, και

3. Ο Γενικός Έφορος

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ είναι το Ανώτατο Όργανο του ΣΕΠ και αποτελείται από τα μέλη όπως

α) Βαθμοφόροι: συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση για θητεία δύο ετών ως μέλη της που αναδεικνύονται αντιπροσωπευτικά από όλη τη χώρα μέχρι 300 Βαθμοφόροι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΣΕΠ που έχουν Εντολή Διοίκησης Βαθμοφόρου.

β) Μέλη ΕΚΣ: μετέχουν στην Γενική Συνέλευση για θητεία δύο ετών 30 μέλη ΕΚΣ Εφορειών ή Συστημάτων που έχουν διοριστεί σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό ΕΚΣ.

γ) Μέλη ΕΠΠ: μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, ως μέλη της για θητεία δύο ετών, είκοσι συνολικά μέλη των Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων που αναδεικνύονται κατά την διαδικασία που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΠ, εκ των οποίων δύο (2) Μέλη της ΚΕΠΠΕ και δέκα οκτώ (18) από τις Ενώσεις Παλαιών Προσκόπων.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το ΣΕΠ διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από δεκαπέντε τακτικά μέλη και τέσσερα αναπληρωματικά, που εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από την τακτική Γενική Συνέλευση των μελών.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ

Πρέπει να έχει την ιδιότητα του Βαθμοφόρου ή να έχει διατελέσει Βαθμοφόρος του ΣΕΠ, να είναι κάτοχος πτυχίου της ανώτατης εκπαίδευσης Βαθμοφόρων του Διακριτικού Δάσους και να μην έχει υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας του. Είναι ο ανώτατος Βαθμοφόρος στην προσκοπική ιεραρχία και προϊστάμενος των Βαθμοφόρων του ΣΕΠ Ασκεί τη γενική εποπτεία όλων των Ελλήνων Προσκόπων και φροντίζει για την ορθή εφαρμογή του προγράμματος δράσεων και για την εκπαίδευση των ενεργών μελών.

Πόσο θα μου κοστίσει να γράψω το παιδί μου σε ένα Προσκοπικό τμήμα-σύστημα;

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων έχει καθιερώσει ετήσια συνδρομή, η οποία καθορίζεται με απόφαση του ΔΣ. Με την ετήσια συνδρομή εκδίδεται η Προσκοπική Ταυτότητα που ανανεώνεται κάθε έτος. Τα τελευταία έτη η συνδρομή έχει καθοριστεί στα 25 ευρώ, ενώ υπάρχει επιπλέον συνδρομή 3 ευρώ για κάθε νέα εγγραφή. Επιπλέον, κάθε Προσκοπικό Σύστημα μπορεί να απαιτεί μια ετήσια συνδρομή για τις λειτουργικές του ανάγκες (π.χ. ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ) και τα έξοδα των δράσεων – προγραμμάτων, όταν αυτά δεν καλύπτονται από άλλους πόρους μέσω της Επιτροπής Κοινωνικής Συμπαράστασης.

Πόσο συχνά γίνονται οι διάφορες συναντήσεις, συγκεντρώσεις και δράσεις;

Η Αγέλη Λυκοπούλων και η Ομάδα Προσκόπων συγκεντρώνονται μία φορά την εβδομάδα συνήθως Σάββατο ή Κυριακή. Οι Πρόσκοποι της Ομάδος συνήθως πραγματοποιούν και ακόμη μία ενωμοτιακή συγκέντρωση μες την εβδομάδα. Η Κοινότητα Ανιχνευτών συγκεντρώνεται σε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα ανάλογα με το πρόγραμμά της. Τα μέλη του Προσκοπικού Δικτύου βοηθούν τις συγκεντρώσεις των υπολοίπων τμημάτων και οργάνων και δικές τους δράσεις μέσα στην Προσκοπική χρονιά.

Πως μπορώ εγώ ως γονέας να εμπλακώ, βοηθήσω και να συμμετάσχω στο Προσκοπικό σύστημα;

Οι γονείς και οι φίλοι του Προσκοπισμού μπορούν να εγγραφούν στην Επιτροπή Κοινωνικής Συμπαράστασης (Ε.Κ.Σ.) του Συστήματος ή της Εφορείας στην οποία ανήκει το Σύστημα. Οι Ε.Κ.Σ ομοιάζουν με τους γνωστούς συλλόγους γονέων και κηδεμόνων που υπάρχουν στα σχολεία. Τα μέλη τους απογράφονται κανονικά ως μέλη του ΣΕΠ και έχουν Προσκοπική Ταυτότητα.

Από που χρηματοδοτείται το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων;

Πόροι του ΣΕΠ είναι:

α) Οι συνδρομές και εισφορές των τακτικών, ενεργών και αρωγών μελών του ΣΕΠ

β) Παντός είδους χορηγίες, δωρεές ή κληροδοτήματα μελών ή άλλων φυσικών προσώπων.

γ) Το προϊόν εράνων, αγορών και κάθε είδους εκδηλώσεων.

δ) Οι πρόσοδοι από ακίνητη ή κινητή περιουσία.

ε) Επιχορηγήσεις του Κράτους, Δήμων, Κοινοτήτων. Οργανισμών, Επιχειρήσεων και άλλων νομικών προσώπων.

Η οικονομική διαχείριση του ΣΕΠ γίνεται σύμφωνα με τις γενικές λογιστικές αρχές, τις ειδικότερες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβούλιου ΣΕΠ και τον Οργανισμό. Ο ετήσιος έλεγχος της διαχείρισης και του οικονομικού απολογισμού του ΣΕΠ που εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση γίνεται από Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που βοηθείται από υπάλληλο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.