Καλώς ορίσατε

Αγαπητέ επισκέπτη,

Με χαρά σε καλωσορίζουμε στο διαδικτυακό χώρου των Προσκόπων Ανατολικής Κρήτης.

Στον ιστότοπο μας, μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να εγγράψετε το παιδί σας στους Προσκόπους, όπως, και τα άρθρα από τις πρόσφατες δραστηριότητες μας και ανακοινώσεις.

Η Περιφερειακή Εφορεία Προσκόπων Ανατολικής Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο δραστηριοποιείται σε Ηράκλειο, Άγιο Νικόλαο και Ιεράπετρα. Σε κάθε πόλη θα βρείτε ένα ή περισσότερα Προσκοπικά Συστήματα με ενήλικες εθελοντές που παίζουν το Προσκοπικό παιχνίδι με τα παιδιά.

Αναλυτικότερα, ο Προσκοπισμός είναι μια εθελοντική, πολιτική, μη κομματική, παιδαγωγική κίνηση για νέους ανθρώπους, ανοικτή σε όλους χωρίς διάκριση καταγωγής, φυλής ή πίστης, σύμφωνα με το σκοπό, τις Αρχές και τη Μέθοδο που καθόρισε ο Ιδρυτής της, λόρδος Baden Powell. Ο Προσκοπισμός έχει εθελοντικό χαρακτήρα, δηλαδή, τα μέλη συμμετέχουν με τη δική τους ελεύθερη θέληση επειδή αποδέχονται τις Αρχές της Προσκοπικής Κίνησης. Αυτή η επισήμανση αφορά τόσο στα ανήλικα όσο και στα ενήλικα μέλη του Προσκοπισμού. Ο Προσκοπισμός είναι μια Κίνηση που αποβλέπει στην ανάπτυξη υπεύθυνων και ενεργών πολιτών. Για το λόγο αυτό ασχολείται με θέματα που αφορούν στην κοινωνία, τον πολιτισμό και το περιβάλλον, και προωθεί τη συνεργασία και την αλληλεγγύη μεταξύ όλων των ανθρώπων.

Έχοντας στο μυαλό μας όλα τα παραπάνω και με την ελπίδα για ένα διαφορετικό αύριο δίνοντας την ευκαιρία στα παιδιά μας να ζήσουν “Ελεύθερα” με ιδανικά και αξίες. Σας περιμένουμε να σας γνωρίσουμε από κοντά.

Καλή περιήγηση…

Δημήτρης Ν. Ντεβές
Περιφερειακός Έφορος
Προσκόπων Ανατολικής Κρήτης

η Περιφερειακή Εφορεία Προσκόπων Ανατολικής Κρήτης
Ειδήσεις Προσκόπων Ανατολικής Κρήτης   Εκδηλώσεις Προσκόπων Ανατολικής Κρήτης
pepak-frontpage-banner-systimata-photo
pepak-frontpage-banner-proskopismos-photo